Rendon - Onderhoudsgroep

Skip to navigation

Inspectie en onderhoudsadvies

De Rendon Onderhoudsgroep heeft een eigen adviesbureau. Hierin is alle expertise gebundeld die binnen onze werkmaatschappijen beschikbaar is. Rendon Advies was aanvankelijk uitsluitend bedoeld voor de eigen organisatie, maar op verzoek van onze opdrachtgevers stellen wij onze kennis ook direct aan hen ter beschikking. Vanzelfsprekend is de inschakeling van Rendon Advies bij de uitvoering van projecten voor onze opdrachtgevers ‘inclusief'.

Onafhankelijke deskundigen

Onze hoog opgeleide medewerkers voeren technische inspecties en conditiemetingen uit. Met behulp van gestandaardiseerde systemen leggen zij de conditie van de bouwdelen eenduidig vastleg in een heldere rapportage die is voorzien van uitgebreid beeldmateriaal. 
Rendon Advies stelt zich nadrukkelijk onafhankelijk op: u kunt rekenen op een objectief en betrouwbaar advies als solide basis voor kostbare beslissingen. Veel opdrachtgevers hebben de weg naar Rendon Advies al gevonden: overheden, vastgoedbeheerders, bedrijven, woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaars en ingenieursbureaus.

Expertise

De expertise van Rendon Advies wordt ingezet bij het vinden van de oorzaak van soms gecompliceerde onderhoudsproblemen, maar ook bij de advisering over het beheer en onderhoud van uw vastgoed op middellange- en lange termijn.
Op basis van conditiemetingen, technisch onderzoek en uitgebreide inventarisaties stelt Rendon Advies meerjaren onderhoudsplannen en -begrotingen op en ontwikkelt beheersystemen. Bij het opstellen van realistische kostencalculaties wordt de expertise benut die binnen de Rendon Onderhoudsgroep aanwezig is.

Onderzoekstechnieken

Rendon Advies beschikt over een breed arsenaal aan onderzoekstechnieken en bijbehorende geavanceerde meetapparatuur, inclusief apparaten waarmee niet-destructieve metingen aan beton, staal, metselwerk en hout kunnen worden uitgevoerd. Voor het opsporen van warmtelekken en andere bouwkundige of bouwfysische gebreken beschikken wij over eigen infrarood-apparatuur. Ons laboratorium is uitgerust met gekalibreerde apparatuur voor het uitvoeren van fysische en mechanische beproevingen zoals de druk- en buigtreksterkte van materialen, de porositeit en permeabiliteit, vervormingeigenschappen alsook het chloridegehalte en de alkaliteit van beton.

Rendon inspectie en onderhoudsadvies

Mocht uw interesse zijn gewekt, aarzel dan niet om meer informatie aan te vragen via het contactformulier op deze site.