Rendon - Onderhoudsgroep

Skip to navigation

RendonFix gevelankers

Regelmatig maken de media melding van het bericht dat er delen van gemetselde kopgevels van een flatgebouw zijn bezweken. Diverse gemeentelijke diensten Bouw- en WoningToezicht hebben gebouweigenaren daarom opgedragen een nader technisch onderzoek in te stellen naar het bezwijkrisico van gemetselde kopgevels bij gebouwen met meer dan 4 verdiepingen.
Niet zelden levert het aantal en de conditie van de spouwankers daarbij een probleem op. Samen met regelmatig voorkomende gebreken in de ondersteuningen van het metselwerk, ontstaan soms zelfs gevaarlijke situaties die om een snelle, doeltreffende oplossing vragen.

De Rendon Onderhoudsgroep ontwikkelde daarvoor een ideale oplossing: het RendonFix gevelanker.

ONDERZOEK EN ADVIES
Onderzoek naar de sterkte en stabiliteit van een kopgevel gaat altijd vooraf aan welke oplossing dan ook. Niet zelden blijkt uit dit onderzoek dat er bij de bouw al te weinig spouwankers zijn toegepast, de spouwankers soms grotendeels door ernstige corrosie zijn aangetast of dat tijdens de bouw maatvoeringproblemen zijn gemaskeerd door het toepassen van klisklezoren die in de loop der jaren – onbedoeld - het bovenliggende metselwerk zijn gaan dragen.

Soms is het nemen van tijdelijke maatregelen direct noodzakelijk, zoals het borgen van de buitengevel met ankers of het afstempelen van het buitenblad met een tijdelijke gevelsteiger. Pas na een gedegen vooronderzoek kunnen maatregelen worden vastgesteld die zijn afgestemd op de exacte oorzaak van het probleem. Het vervangen van het metselwerk is daarbij vaak niet nodig, mits zowel de binnenmuur als het gemetselde buitenspouwblad aan een aantal technische voorwaarden voldoen.

RendonFix gevelankers
Mocht uw interesse zijn gewekt, aarzel dan niet om meer informatie aan te vragen via het contactformulier op deze site.