Rendon - Onderhoudsgroep

Skip to navigation
  • Castor en Pollux
  • Vliestroom Marsdiep
  • De Grote Beek
  • Scheldekwartier
  • Vliegbasis Woensdrecht
  • Parnassusweg

Rendon Onderhoudsgroep

Fijn wonen en werken. Dat is wat ons drijft. Het is onze passie om gebouwen en woningen veilig, gezond, comfortabel én mooi te maken. We repareren, onderhouden en renoveren woningen, flatgebouwen en parkeergarages. En het spreekt voor zich: dat doen we goed. Toch is er altijd een beter. En de beste, dat willen we zijn. Daarom werken we veel effectiever, mede dankzij hoogopgeleide specialisten en een intern onderzoeksbureau waar innovatieve technieken tot bloei komen.

En dat betaalt zich uit. Letterlijk, doordat we onze klanten een uitzonderlijk hoog rendement op onderhoud kunnen garanderen. En figuurlijk door het succes van onze aanpak: De Rendon Onderhoudsgroep staat in de top tien van onderhoudsbedrijven in Nederland. En daar zijn we trots op.

• Renovatie van de bebouwde omgeving
• Planmatig onderhoud voor een langere levensduur
• Service- en mutatie onderhoud 24/7
• Betonreparatie voor een veilig behoud van vastgoed
• Inspectie en Bouwkundig advies
• Specialistische onderhoudstechnieken

Waardegericht en Waardevol

Onderhoud is een serieus vak. Naast technische kennis, vraagt het ook om werken met mensen. Negen van de tien keer vindt het onderhoud plaats bij mensen thuis of als gebouwen in gebruik zijn.
Onze dienstverlening stemmen we daarom volledig af op de bewoner en gebruiker. Onze vakmensen betrekken bewoners en gebruikers bij wat ze doen, luisteren naar individuele wensen en organiseren het onderhoud zo prettig mogelijk. Zodat verwachting en eindresultaat elkaar versterken.

Doordacht en duurzaam

Klantgestuurd onderhoud met respect voor de omgeving en oog voor duurzaamheid. Naast de economische waarde, staan energieverbruik, comfort, gezondheid en veiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Wij helpen onze klanten bij het halen van hun duurzaamheidsambities. Zodat we ook in de toekomst kunnen genieten van fijn wonen en werken.

Lees meer over ons duurzaamheidsbeleid. 

De Rendon Onderhoudsgroep ontzorgt haar opdrachtgevers in dagelijks-, mutatie- en planmatig onderhoud, renovatie en transformatie van vastgoed. Wij werken landelijk voor woningcorporaties, VvE’s, beleggers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en gemeentes.