Rendon - Onderhoudsgroep

Skip to navigation

Algemene informatie

Deze Verkoopvoorwaarden van de Rendon Onderhoudsgroep BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam op 25 juli 2017.

Verkoop voorwaarden

Deze Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van Rendon Beheer BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam op 25 juli 2017.

Algemene voorwaarden Rendon